KONTAKT

KONTAKT

K-2000, združenie na podporu kultúry

F. Madvu 325/11
971 01 Prievidza

IČO: 36120537
DIČ: 20245592
IBAN: SK64 5600 0000 0090 3488 4001

Mobil: +421 910 911 063, +421 911 552 272

E-mail: zdruzenie@k-2000.sk alebo zdruzenie.k2000@gmail.com

Web: www.k-2000.sk

Nahor