K-2000

ZDRUŽENIE NA PODPORU KULTÚRY

AKTUALITY

STRETNUTIA SENIORIEK

Členky nášho kolektívneho člena – združenia Ars pro femina – v prvom polroku 2024 realizovali v rámci siedmeho ročníka dlhodobého projektu SENIORART až 18 tvorivých dielní. V súlade s programom projektu sa venovali tvorbe kašírovaných masiek, rozmanitých dekoratívnych výrobkov a šperkov z hliny a drôtu i textilných bábik.

Tvorivé dielne obohatili realizáciou veľkonočnej burzy výrobkov v CVČ Spektrum i v Zariadení pre seniorov v Prievidzi. Pre klientov seniorského centra pri príležitosti Dňa matiek pripravili i dielňu vyhotovovania kvetov z papiera.

Svoje tvorivé zručnosti rozvíjali i pod dohľadom skúsených externých lektorov – drotárskeho majstra Tibora Bartoša, keramikárky Izabely Chylovej, výtvarnej pedagogičky Vladimíry Teslíkovej a výtvarníčky Ľubice Maliarikovej ml.

Za podporu projektu patrí ich poďakovanie mestu Prievidza a CVČ Spektrum, ktoré im naďalej vytvára priaznivé podmienky pre tvorivú činnosť.

jún 2024
oddel

VÝSTAVA k STOROČNICI IMRICHA VYSOČANA

Akad. mal. Imrich Vysočan (1924 – 1994) bol nielen významnou osobnosťou výtvarnej histórie mesta Prievidza, ale i umelcom, ktorý svojou tvorbou prispel k rozvoju moderného slovenského výtvarného umenia druhej polovice dvadsiateho storočia. Výber diel rešpektuje ako genézu – vývojové etapy jeho tvorby – tak i jej žánrovú rozmanitosť. Rešpektujúc toto kritérium, sú osobitné výstavné kolekcie venované ako jeho kresbám, akvarelom, karikatúram, grafikám a ilustráciám z raného obdobia jeho tvorby, tak aj dielam vytvorenýmv duchu postmodernizmu, kubizmu a geometrickej abstrakcie. Zastúpené sú i ukážkyzo širšieho portfólia jeho výtvarných návrhov pre architektúru, osobitne sgrafít pre prievidzské sídlisko Píly. Nechýbajú zároveň obrazy vybraných lokalít „starej“ Prievidze, zapožičané z depozitára SNM – Múzeav Bojniciach, či diela inšpirované históriou Veľkej Moravy. Osobitným prínosom projektu je výber z diel doposiaľ nezastúpených na výstavách práve preto, že ide o diela z jeho pozostalosti zachovanév súkromných archívoch. Vzhľadom na významné výročie autora je aktuálna výstava obohatená o  dokumenty mapujúce jeho život, štúdiá, pedagogickú činnosť, pôsobenie vo výtvarných skupinách a spolkoch, i jeho výstavnú činnosť.


Príloha - Plagát

jún 2024
oddel

SVIATOK FOLKLÓRU

Najväčší sviatok folklóru na hornej Nitre sa v tomto roku zapísal už 38. ročníkom. Naše združenie na tom tohoročnom nechýbalo. Na prievidzskom hlavnom námestí, kde na sobotu 14. júna 2024 organizátori pripravili bohatý program, v ktorom sa predstavili detské folklórne súbory, folklórne skupiny z regiónu, ale aj speváci, speváčky a súbory z iných častí Slovenska, s pridaním iných zaujímavých ponúk, nechýbali ani tvorivé dielne. Práve tvorivé dielne pod názvom HRAČKY MOJICH STARÝCH RODIČOV sa odohrávali v réžii nášho združenia a najmä jeho dvoch členiek. Návštevníkom ponúkli možnosť nazretia do detstva predchádzajúcich generácií a tí, čo chceli, vzali do ruky nožničky, tvrdý papier, lepidlo i farbičky a vytvorili si hračku podľa návodu.

Všetkým pomáhali Soňa a Milena, a to nielen cennými radami, ale aj praktickou pomocou a viacerí odchádzali s hotovou nevšednou hračkou, ktorá patrila k detstvu starých rodičov.


Príloha - Plagát

jún 2024
oddel

KONCERTY BIG BANDOV

Posledné májové predvíkendové popoludnie na prievidzskom námestí ponúkne širokej verejnosti zaujímavé podujatie – celoslovenskú prehliadku big bandov. Vo štvrtok 30. mája 2024 pódium bude patriť školským hudobným zoskupeniam. z domácich sa na prehliadke predstaví Big Bandzo Základnej umeleckej školy Nováky pod vedením Bc. Martina Petáka DiS.art. a Mgr.art. Martina Žideka. k nemu sa pridajú hostia z Hudobno-tanečného štúdia – Súkromnej umeleckej školy vo Zvolene, ktorú bude reprezentovať menšie jazzové teleso s programom Songs for Wurlitzer. Ako tretí sa vo štvrtok predstavia hostiazo Súkromnej Základnej umeleckej školy Harmónia z Humenného so svojím reprezentatívnym hudobným telesom Múzaband. Najnáročnejších poslucháčov džezu nepochybne poteší koncert telesa Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band, ktorý bude isto umeleckým vyvrcholením štvrtkového programu.

V piatok 31. mája 2024 sa o 16. hodine začne vystúpenie Swingového orchestra Základnej umeleckej školy Jána Cikkera z Banskej Bystrice s repertoáromzo zlatej éry swingovej hudby. Už tradične sa podujatia zúčastňujú hudobné telesázo Súkromnej základnej umeleckej školy Heleny Madariovej z Nitry. v piatkovom programe podujatia sa predstavia až dve: Swingless Jazz Ensemble, ktorý interpretuje jazz a swing v jeho klasickej big-bandovej podobe, a Swingless Jazz Ensemble Junior, ktorý má v repertoári okrem tradičných big- bandových klasík i aranžmány latinsko-americkej hudby, muzikálových piesní či dokonca rockových hitov. Vyvrcholením piatkového programu a vlastne celého podujatia bude koncert Big Bandu Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka s hostkou, prievidzskou rodáčkou, jazzovou speváčkou Zuzanou Vlčekovou.

Počas dopoludňajších hodín sú pre žiakov a pedagógov umeleckých škôl nielen z regiónu hornej Nitry, ale aj iných regiónov Slovenska pripravené hudobné a hudobno-vzdelávacie aktivity. Workshopy – inštrumentálne, vokálne, aranžovania a komponovania, ktoré budú vynikajúcou možnosťou na vzájomnú kultúrno-vzdelávaciu konfrontáciu začínajúcich hudobníkov s profesionálnymi umelcami.

Spoločný projekt K-2000, združenia na podporu kultúry a Základnej umeleckej školy L. Stančeka v Prievidzi FÚZIE 2024 – KULTÚRNO-VZDELÁVACIE AKTIVITY je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu, a s dotáciou z rozpočtu mesta Prievidza.


Príloha - Plagát

27. máj 2024
oddel

Veľkonočná burza

Občianske združenie ARS PRO FEMINA, ktoré sa radí ku kolektívnym členom K-2000, združenia na podporu kultúry, sa už jedenásť rokov venuje napĺňaniu voľného času žien v seniorskom veku. Realizáciou pravidelných tvorivých dielní podporuje predovšetkým ich kreativitu ako bariéru proti negatívnym sprievodným znakom starnutia. Od roku 2017 má zriadený tvorivý ateliér SENIORART v jednej z učební Centra voľného času Spektrum v Prievidzi. Inšpiráciou pre činnosť jeho členiek sú i námety spojené s ročným zvykoslovím.

Aktuálnu tému – Veľká Noc a jej symboly – pretavili členky združenia do ručne zhotovených dekoratívnych predmetov. Záujemcom z radov širokej verejnosti ponúkajú formou burzy drobnosti k veľkonočnej výzdobe, stolovaniu, odmien pre šibačov a iné.

Burza sa uskutoční v utorok 26. marca 2024 od 13.00 do 18.00 h v priestoroch vestibulu CVČ Spektrum na Novackého ul. 14 v Prievidzi.

Kúpou výrobkov za symbolický poplatok potešíte nielen seba, ale zároveň podporíte činnosť združenia.

Tešíme sa na vašu návštevu.


Príloha - Pozvánka Burza 2024

marec 2024
oddel

ARCHÍV AKTUALÍT

Rok 2023


11. VÝTVARNÁ PRIEVIDZA V GALÉRII IMRICHA VYSOČANA

Kolektívna výstava výtvarníkov mesta Prievidza už po tretíkrát symbolicky uzatvára celoročnú výstavnú činnosť Galérie Imricha Vysočana. V súlade so svojou koncepciou prináša širšie spektrum ich tvorby – od realistického stvárnenia námetov po originálne výtvarné vízie, v ktorých sa konfrontujú so súčasnými trendmi moderného umenia. Predovšetkým však jednotlivé kolekcie artefaktov predstavujú aktuálny autorský program každého výtvarníka. Spoločná platforma kolektívnej výstavy nie je prekážkou pre odlišné, subjektívne diferencované výtvarné prístupy.

Súčasťou výstavy je už tradične i inšpirácia výtvarnou históriou mesta. V tomto ročníku do jej mozaiky pribudne in memoriam nesporne originálna osobnosť akad. mal. Jany Meliškovej – Kay. Organizátori ju predstavia ako osobitnou kolekciou diel, tak i dokumentom o jej živote a tvorbe.

Výstava bude pre priaznivcov výtvarného umenia sprístupnená v Galérii Imricha Vysočana v Prievidzi od 7. 12. 2023 do 31. 1. 2024.

Realizáciu projektu podporilo mesto Prievidza dotáciou vo výške 1500 €, za čo mu jeho organizátori vyslovujú poďakovanie.


Príloha - Plagát

november 2023
oddel

AKVIZÍCIA S PODPOROU MESTA PRIEVIDZA

Zástupcovia združenia v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi v roku 2023 participovali na činnosti Galérie Imricha Vysočana, a to nielen v oblasti prípravy a realizácie prezentačných aktivít. Výstavnú činnosť obohatila ponuka lektorovaných prehliadok, čo využili najmä skupiny študujúcej mládeže. Nepoľavili ani v oblasti systematického budovania galerijných zbierok. Vďaka samostatnému projektu a, samozrejme, aj ústretovosti príbuzných a zberateľov pribudli do fondu galérie diela dnes už nežijúcich významných prievidzských výtvarníkov – Vojtecha Petroviča, Ľudovíta Štrompacha a Jany Ľudmily Meliškovej-Kay.

Časť finančných prostriedkov projektu z dotácie z rozpočtu mesta Prievidza použili realizátori na dobudovanie depozitárneho priestoru galérie a skvalitnenie podmienok ochrany nadobudnutých predmetov kultúrnej hodnoty.

Uvedené aktivity by nebolo možné realizovať bez podpory mesta Prievidza vo výške 2 950 € a bez spolufinancovania vo výške 580 € zo strany Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, za čo im zástupcovia združenia vyslovujú poďakovanie.

november 2023
oddel

SWINGOVÉ VIANOCE

Koncert v rámci projektu Cyklus koncertov menšinových žánrov

S nevšednou ponukou k nadchádzajúcim vianočným sviatkom prichádza K-2000, združenie na podporu kultúry v spolupráci Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi. V nedeľu 3. decembra 2023 o 17.00 hodine v sále RKC budú znieť starodávne piesne z čias elegancie, noblesy a večierkov.

Koncert Swingové Vianoce je zložený zo slovenských, českých a amerických vianočných a zimných piesní z obdobia dvadsiatych až štyridsiatych rokov minulého storočia v podaní skvelých hudobníkov orchestra Fats Jazz Band.

V repertoári orchestra, disponujúceho raritnou zbierkou historických hudobných nástrojov z tridsiatych rokov, znie hot-jazzová a swingová hudba. Orchester Fats Jazz Band pod vedením Ladislava Fančoviča piesne interpretuje presne tak, ako ich nahrali vtedajšie swingové kapely. Nechýbajú ani melódie, ktoré nahrali v tridsiatych a štyridsiatych rokoch prvé jazzové legendy: Louis Armstrong, Teddy Wilson, Lester Young, Billie Holiday, Clarence Williams, Ella Fitzgerald, Tommy Dorsey a ďalší. Ba dokonca meno legendy amerického jazzu Thomasa „Fast“ Wallera si orchester prepožičal do svojho názvu.

Vstupné: 15 € v predpredaji v RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 h / 18 € na mieste.


Koncert je realizovaný s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Koncert sa koná s finančným príspevkom Hudobného fondu.


Príloha - Plagát

november 2023
oddel

INŠPIRÁCIE Z TRADIČNÉHO: KOV VO VÝŠIVKE

V druhom ročníku projektu z dielne združenia – K-2000, združenie na podporu kultúry – pokračovali účastníci v hľadaní inšpiratívnych námetov v odevnej kultúre s orientáciou na tradície mesta Prievidza. Tvorcovia zvolili tentoraz poriadne náročnú tému, pretože ponúkli tvorbu najhonosnejšej odevnej súčasti tradičného mestského odevu žien – čepca zlatohlavu.

Po úvodnej trojici prednášok s obrazovými ukážkami pokračovala praktická časť, kde odborníci ponúkali návod i praktické rady a prispeli aj pomocou pri rozkreslení jednotlivých častí strihu najskôr z kartónu, potom z honosnejšieho materiálu a napokon i z plátna. Pred samotným zostavením čepca museli účastníčky zvládnuť výzdobu zlatým či strieborným vláknom alebo stočenou priadzou i kovovými drobnosťami. Jedny zvolili samotnú výšivku prevažne s rastlinnými vzormi, iní sa pasovali s našívaním flitrov a iných drobných nášiviek a ďalší siahli po náročnej kombinácii oboch možností. Tým však výzdoba nekončila, pretože čepiec bolo potrebné vyzdobiť našitím čipky z kovového strieborného i zlatého vlákna – rackou, ktorá bola naskladaná do malých oblúčikov. K dhotovému čepcu prišili širokú taftovú stuhu, ktorej konce zdobila racka.

Účastníčky sa pochvalne vyjadrovali k možnosti takejto formy vzdelávania i dialógu pri hľadaní inšpiratívnych námetov v tradičnom odievaní, čo umožnil projekt s podporu mesta Prievidza. Za udelenie dotácie realizátori i účastníci projektu vyslovujú poďakovanie mestu Prievidza.


Príloha - Plagát

november 2023
oddel

STOROČNICA ĽUDOVÍTA ŠTROMPACHA

Výstavno-dokumentačný projekt o tvorbe a živote Ľudovíta, Magdalény a Petra Štrompachovcov

Vo výstavnom programe Galérie Imricha Vysočana na prázdninové obdobie ponúkajú organizátori – K-2000, združenie na podporu kultúry a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi – výstavu troch výtvarníkov z rodiny Štrompachovcov, s ktorými je mesto Prievidza i región hornej Nitry od päťdesiatych rokoch 20. storočia úzko späté.
Výstava, ktorá je príspevkom aj k tohoročným významným výročiam mesta Prievidza – 910. výročie prvej písomnej zmienky a 640. výročie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta, v reprezentatívnom výbere predstavuje diela príslušníkov rodiny Štrompachovcov. Návštevníci si môžu prehliadnuť výtvarné diela Ľudovíta Štrompacha, jeho manželky Magdalény a ich syna Petra. Výstavu dopĺňa desiatka archívnych dokumentov a tiež prehľadná chronológia života vystavujúcich autorov. K dôkladnejšiemu zoznámeniu sa s tvorbou a životom výtvarníkov je v ponuke neveľký bulletin.

Realizáciu projektu podporilo mesto Prievidza dotáciou z rozpočtu vo výške 1 000 €, za čo organizátori vyslovujú poďakovanie mestu Prievidza.


Príloha - O autoroch
Príloha - Plagát

30.6.2023
oddel

XXIII. valné zhromaždenie združenia – pozvánka

V zmysle Stanov K-2000, združenia na podporu kultúry a Organizačného a rokovacieho poriadku združenia Vás pozývam na XXIII. Valné zhromaždenie K-2000, združenia na podporu kultúry, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 15. júna 2023 o 12.30 h
v Galérii Imricha Vysočana, Námestie slobody 36, Prievidza.


Príloha - Pozvánka
Príloha - 2023_Splnomocnenie_VZ

5.6.2023
oddel

DIVOKÍ, KTORÍ BEŽIA SO MNOU

Výstava výtvarníka a pedagóga Olega Cipova a jeho hostí
19. 4. – 19. 5. 2023 v Galérii Imricha Vysočana

Do programovej skladby Galérie Imricha Vysočana zaradili organizátori – Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi a K-2000, združenie na podporu kultúry – výstavu výtvarníka a pedagóga Olega Cipova a jeho hostí: fotografky Vandy Mesiarikovej a výtvarníka Filipa Kotiana. Kurátorka výstavy Vanda Rozenbergová charakterizuje reprezentatívny výber z tvorby vystavujúcich autorov: „Maľby a fotografie, ktorých prienikom je sloboda, vášeň a vypätie. Fyzická únava a blahodárne vyčerpanie. Títo traja sú rovnako domáci, ako cudzí, sú odlišní, aj jednej krvi, z oblohy nad Prievidzou k nim dopadajú svetlá Berlína aj New Yorku.“

Realizácia výstavy bola podporená z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 700 €, za čo organizátori vyslovujú poďakovanie.


Príloha - O autoroch
Príloha - Plagát

17.4.2023
oddel

POSOLSTVÁ OBETY A LÁSKY

Výstava zo sakrálnej tvorby Márie Nemčekovej Chmeliarovej
Galéria Imricha Vysočana v Prievidzi
9. 3. – 12. 4. 2023

Organizátori – Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi a K-2000, združenie na podporu kultúry – pripravili pre návštevníkov Galérie Imricha Vysočana výstavu úzko korešpondujúcu s kresťanskou symbolikou a najmä hlbším zmyslom Veľkej noci, ktorým je obeta a láska. Prostredníctvom nej predstavujú tvorbu Márie Nemčekovej Chmeliarovej, autorky, ktorá od osemdesiatych rokov minulého storočia žila a tvorila v regióne hornej Nitry a obrazy so sakrálnymi motívmi boli v jej tvorbe dominantnými. Návštevníkom je k dispozícii i monografia, ktorú pod názvom „Tvorba ako vyznanie viery“ vydalo Vydavateľstvo Magma v Čadci v roku 2021. Vydavateľstvo poskytlo k prezentácii i súbor archívnych tlačí z jej unikátneho cyklu Krížová cesta, originály ktorého sa nachádzajú v kostole v Šali-Veči. Realizáciu výstavy podporila i obec Nitrianske Sučany, v ktorej autorka žila až do svojej smrti v roku 2014. Obrazy z pozostalosti poskytla jej rodina.


Príloha - Plagát

Marec 2023
oddel
oddel

Rok 2022


POĎAKOVANIE MESTU PRIEVIDZA za podporu projektu akvizícií

V roku 2022 K-2000, združenie na podporu kultúry, pokračovalo v nadobúdaní diel významných prievidzských výtvarníkov do fondu Galérie Imricha Vysočana. V rámci ostatnej etapy akvizícií sa zástupcom združenia podarilo získať až 30 originálnych diel a 7 archívnych tlačí. Autormi časti nadobudnutých diel sú dnes už nežijúci výtvarní umelci mesta – Imrich Vysočan, Jozef Fedora, Alojz Petráš a Milan Medúz. Združenie získalo umelecké diela z ich pozostalosti vďaka ústretovosti ich príbuzných. Väčšia časť nadobudnutých výtvarných diel reprezentuje súčasných výtvarníkov spätých s mestom Prievidza – Igora Lackoviča, Emíliu Jakubisovú a Romana Turcela.

Projekt akvizícií bolo možné realizovať vďaka podpore mesta Prievidza vo výške 5 000 eur i spolufinancovania zo strany Kultúrneho a spoločenského strediska vo výške 1 000 eur, za čo im K-2000, združenie na podporu kultúry vyslovuje poďakovanie.

9.12.2022
oddel

Z činnosti združenia ARS PRO FEMINA, podporenej mestom Prievidza – poďakovanie

Končiaci rok 2022 bol pre občianske združenie ARS PRO FEMINA – združenie tvorivých senioriek - jubilejný. Jubileum si pripomenuli na slávnostnom X. valnom zhromaždení 16. júna 2022. v priebehu tohto roku sa jeho členky stretli až na 29-tich tvorivých dielňach realizovaných v rámci projektu SeniorArt V. podporeného mestom Prievidza. Účastníčkam priniesli nové poznatky a zručnosti, ale najmä relax, pohodu a pocit spolupatričnosti. Vyskúšali si viacero zaujímavých výtvarno-dekoratívnych techník (zdobenie vajíčok, quilling, tvorba reliéfov zo samotvrdnúcej hmoty, plstenie, maľba špachtľou, tvorba „candybags“ – kabeliek a puzdier z papiera, zdobenie medovníkov a ďalšie). Svojimi dielkami opätovne potešili klientov Zariadenia pre seniorov v Prievidzi pri tradičných príležitostiach – pred veľkonočnými i vianočnými sviatkami. Časť členiek za zapojila i do aktivít združenia K-2000: workshopu sadrorytu, portrétnej tvorby, cyklus vyšívania krivou ihlou na tyl i výstavy 10. Výtvarná Prievidza.

Aktivity združenia podporilo mesto finančným príspevkom vo výške 1500 eur, za čo mu jeho členky vyslovujú úprimné poďakovanie.
Ďakujeme i združeniu K-2000 za možnosť participovať na jeho aktivitách a propagovať svoju činnosť.

9.12.2022
oddel

10. Výtvarná Prievidza

V dňoch 9.12.2022 – 30.1.2023, bude v Galérii Imricha Vysočana, v Meštianskom dome na Námestí slobody v Prievidzi sprístupnená kolektívna výstava z aktuálnej tvorby výtvarníkov mesta. Nadväzuje na 8 ročníkov tejto výstavy konaných v rokoch 2021 – 2019 v Art galérii kina Baník v Prievidzi a 1 ročník v Galérii Imricha Vysočana v roku 2021. Predstavuje široké spektrum tvorby až 25 výtvarníkov. Návštevníci budú môcť zhliadnúť i virtuálnu prezentáciu jednej z významných osobností výtvarnej histórie mesta – Milana Medúza.

Výstavu finančne podporilo mesto Prievidza vo výške 1770 €, za čo mu vyslovujeme poďakovanie


Príloha - Plagát

5.12.2022
oddel

INŠPIRÁCIE z TRADIČNÉHO s POĎAKOVANÍM MESTU PRIEVIDZA

Samotný názov projektu z dielne združenia – K-2000, združenie na podporu kultúry – naznačoval hľadanie inšpiratívnych námetov v tradičnej kultúre a pretože v dotačnom programe mesta Prievidza získal podporu, bola zrejmá jeho orientácia na tradície tohto mestského celku.

Autorka projektu pozornosť sústredila najmä na vyšívané odevné súčasti z tylu, ktoré patrili do tradičného odevu žien v prostredí mesta Prievidza. Ľahučký tyl na šatke trojuholníkového tvaru – kosina – zdobila jemná výšivka s rastlinnými motívmi a samotná šatka sa nosila pod krátky kabátik a jej konce prizdobovali zadný diel sukne a okraje zasa prednú zásteru z taftu. Okrem výšivky sa na kosinu prišívali aj čipky z kovového strieborného i zlatého vlákna, ktorú označovali ako racka. Projekt ponúkol účastníčkam odbornú prednášku so zameraním na históriu výšivky, skladbu techník, uplatnenie motívov, tvorbu vzorov i zhotovenie odevnej súčasti. Po úvodnej prednáške nasledovali tri praktické dielne, kde od skúsených lektoriek dostávali praktické rady i pomoc pri zvádzaní zápasu s krivou ihlou. Zachytiť očko z tenučkej nitky, vytiahnuť ho na lícovú stranu, pritom udržať veľkosť a smer výšivky nebolo ľahké. Postupne však pribúdali dlhšie čiarky, rozširujúce sa do vetvičiek, ba niektoré si trúfliaj na ucelenejšie vzory z kvietkov, lístkov a so zakončením okrajovdo oblúčikov. Už a pred skončením konštatovali mnohé účastníčky, žeto bolo málo a kurz je nutné robiť aspoň s piatimi dielňami, aby výsledok úsilia bol hmatateľnejší a predovšetkým aj krajší.

Realizácia projektu ozrejmila časť odevnej kultúry mesta Prievidza, priniesla oživenie dávnej techniky výšivky na tyle a umožnila účastníčkam vzájomný dialóg pri tvorbe inšpirácií z tradičného. Bez výraznej podpory mesta Prievidza, ktoré projekt podporilo zo svojho rozpočtu vo výške 800 €, by nebolo možné jeho uskutočnenie. Za udelenie dotácie realizátori i účastníci projektu vyslovujú poďakovanie mestu Prievidza.

-iga-


12.11.2022
oddel

ZO SKICÁRA MAJSTROV - poďakovanie mestu Prievidza

Občianske združenie – K-2000, združenie na podporu kultúry – realizuje širšie spektrum kultúrnych aktivít vyplývajúcich z adekvátne rôznorodého spektra jeho členov, medzi ktorými nechýbajú bývalí i súčasní kultúrnoosvetoví pracovníci, zamestnanci múzeí a knižníc, či členovia rôznych umeleckých zoskupení. Potenciál znalostí i skúseností, ktorými disponujú, im umožňuje zapájať sa i do celkom nových projektov v prospech mesta Prievidza. Takým projektom bol bolo nesporne otvorenie novej mestskej galérie – Galérie Imricha Vysočana. Združenie na ňom významne participovalo nielen odbornou pomocou pri konštituovaní jeho stálych zbierok a expozícií, ale i realizáciou osobitného projektu samostatnej výstavy zo SKICÁRA MAJSTROV, prezentujúcej špecifickú oblasť tvorby dvoch významných osobností výtvarnej histórie mesta – Jozefa Fedoru a Imricha Vysočana. Práve komunikácia s pozostalými príbuznými oboch autorov pri sústreďovaní kolekcií ich obrazov pre stále galerijné expozície viedla i k nahliadnutiu do ich skicárov obsahujúcich stovky listov jednoduchých skíc, prípravných kresieb k maľbám, ale i ilustrácií pre rôzne dobové časopisy a knihy. Zviazané v jednoduchých blokoch a kartónoch, otvorených opätovne možno po viacerých desaťročiach, ovanuli čistou autenticitou grafického záznamu, stopy vedenej ich rukou. Zaujali zručnosťou, majstrovstvom, s ktorým sa dnes tak ľahko nemožno stretnúť. Práve nahliadnutie do dnes už takmer zabudnutých skicárov podnietilo k rovnomennému výstavnému projektu realizovanému zároveň s otvorením stálych expozícií. Jozefa Fedoru a Imricha Vysočana predstavil ako vynikajúcich kresliarov, grafikov a ilustrátorov, patriacich vo svojej dobe k špičke českých a slovenských výtvarníkov, na ktorých môže byť mesto Prievidza doposiaľ právom hrdé.

Za to, že sa K-2000, združeniu na podporu kultúry výstavu zo SKICÁRA MAJSTROV podarilo realizovať vo vzácnom kontexte otvorenia Galérie Imricha Vysočana a významná časť jej exponátov zostáva vo fonde novootvorenej galérie, patrí osobitné poďakovanie mestu Prievidza, ktoré jej konanie podporilo dotáciou zo svojho rozpočtu vo výške 1 500 €.

A. Lomnická


25.9.2022
oddel

POĎAKOVANIEza PODPORU TVORIVEJ ČINNOSTI SENIORIEK – ČLENIEK ZDRUŽENIA „ARS PRO FEMINA“ - mestu Prievidza

Počas I. polroku 2022, po ustúpení pandémie, pokračovali členky združenia Ars pro femina vo svojej pravidelnej činnosti v jednej z učební CVČ Spektrum v Prievidzi. v rámci projektu TVORIVÝ ATELIÉR SENIORART V. pokračovali vo svojej bohatej tvorivej činnosti a vyskúšali si množstvo výtvarno-dekoratívnych techník. Jar ich motivovala k zdobeniu vajíčok netradičnými technikami,či k tvorbe pozdravov minucióznou technikou quillingu. Znovu sa vrátili k maľbe na sklo, ihlou a štetcom tvorili predvyšité motívy na plátne. Svoju zručnosť uplatnili i v zhotovovaní letných tašiek háčkovaním z farebnej priadze. v širšom spektre výtvarných techník s arteterapeutickým účinkom napokon nechýbala ani tvorba mandál a plstenie. Chvályhodné je, že ako lektorky sa uplatnili samotné členky združenia - Boženka Bernátová, Dagmar Oremusová, Zlatica Hvojníková a Betka Mazancová. Ďalšie výtvarno-dekoratívne techniky si vyskúšali s externými lektorkami – Zuzanou Talárovou a Luciou Bartošovou. v rámci dlhodobej spolupráce venovali časť vytvorených dielok klientom Zariadenia pre seniorov v Prievidzi.

Tvorivú činnosť senioriek vo významnej miere – dotáciou vo výške 1500 € - podporilo mesto Prievidza, za čo mu združenie vyslovuje poďakovanie.

3.9.2022
oddel
oddel

Rok 2021


POĎAKOVANIE a POZDRAV

Vážení koletívni a individuálni členovia, spolupracovníci a priaznivci združenia K-2000,
v mene rady združenia i v mojom osobnom mene mi dovoľte popriať Vám pokojné Vianoce i dobrý pocit z bilancovania celoročnej činnosti. Verím, že k nemu čiastočne prispelo i naše združenie a dobré pracovné i osobné vzájomné vzťahy medzi jeho členmi. že  sme zároveň nielen počas doterajšej 20-ročnej činnosti, ale osobitne posledného obdobia nútenej izolácie, prispeli i k vedomiu vzájomnej súdržnosti kultúrnoosvetových pracovníkov.
Osobne sa Vám prihováram aj z toho dôvodu, že dňom 10. 1. 2022 mi končí mandát predsedníčky rady združenia a v tejto funkcii ma na základe mojej predchádzajúcej žiadosti o uvoľnenie z nej a následnej novej voľby vystrieda PhDr. Iveta Géczyová. Som presvedčená o tom, že jej doterajšie skúsenosti dlhoročnej pracovníčky v oblasti zachovávania a ochrany kultúrneho dedičstva i aktivistky nášho združenia, sú predpokladom jeho kvalitnej kontinuálnej činnosti.
Ďakujem Vám za doterajšiu spoluprácu, ktorá – verím – odchodom z funkcie nekončí. Prajem Vám veľa zdravia, spokojnosti vo Vašich rodinách i radosti a sebarealizácie, ktorú prináša iba tvorivá práca.

Mgr. Amália Lomnická


Príloha - Pozdrav

22.12.2021
oddel

MOZAIKA ŽIVOTA

K-2000, o.z., v spolupráci so združením ARS PRO FEMINA a mestom Prievidza Vás v rámci projektu „MÚZY NESTARNÚ II.“ pozývajú na virtuálnu výstavu MOZAIKA ŽIVOTA z realizácie tvorivých dielní a tvorivej činnosti členiek združenia ARS PRO FEMINA.


Príloha - Pozvánka

21.12.2021
oddel

AKVIZÍCIE DIEL VÝZNAMNÝCH UMELCOV HORNEJ NITRY – poďakovanie mestu Prievidza

Občianske združenie K-2000 vo významnej miere realizuje i projekty zamerané na záchranu, obnovu, či pripomenutie hodnôt kultúrneho dedičstva hornej Nitry. Medzi takéto hodnoty nesporne patria i diela výtvarných umelcov, ktorí sa jedinečnosťou svojej tvorby už počas ich života zaradili medzi popredných umelcov výtvarnej moderny 20. storočia z hľadiska celoslovenského kontextu. Medzi takýchto umelcov nesporne patril akad. maliar, docent, Imrich Vysočan. Aj preto bola práve časť jeho diela, zachovaného v pozostalosti príbuzných, predmetom akvizície, určenej pre následnú stálu expozíciu mestskej galérie pripravovanej v rekonštruovaných priestoroch meštianskeho domu v Prievidzi.

Na tento účel mesto Prievidza poskytlo dotáciu vo výške 2500 €, ktoré boli použité na nákup jeho diel, skutočná hodnota ktorých vďaka ústretovosti a veľkorysosti vlastníkov týchto diel vysoko prekračuje túto cenu. Za poskytnutie dotácie vyslovujeme poďakovanie.

akad. maliar Imrich Vysočan

6.12.2021
oddel

KÓD 202O – poďakovanie mestu Prievidza za podporu vydania diela

V súlade so svojím poslaním sa o.z. K-2000 venuje i podpore vydavateľskej činnosti prezentujúcej autentickú tvorbu literárnych autorov hornej Nitry. Práve autenticita a originalita sú atribútmi, ktoré možno pripísať sviežemu literárnemu dielu prievidzskej autorky Daniely Tichej, vydanému pod názvom KÓD 2020. Tak trochu záhadný názov sľubuje ako odvážne odkrývanie tajov ženskej duše, tak i doby, v ktorej žijeme.

O.z. K-2000 ďakuje mestu Prievidza za podporu vydania tohto diela dotáciou v sume 1000 €.

Viac informácií o vydanej publikácii môžu záujemcovia nájsť na: https://kod2020.sk/

Kód 2020

6.12.2021
oddel

TVORIVÉ AKTIVITY PRE SENIOROV

Občianske združenie K-2000 každoročne smeruje časť svojich projektových aktivít na seniorov ako špecifickú cieľovú skupinu. Pri ich realizácii úzko spolupracuje s ďalšími inštitúciami a spolkami, členmi či  klientami ktorých sú práve seniori – osobitne so  Zariadením pre seniorov v Prievidzi, združením ARS PRO FEMINA, i folklórnymi skupinami KOŠOVAN Kanianka a HÁJIČEK Chrenovec-Brusno, ťažisko členov ktorých tvoria takisto seniori. Množstvo aktivít s obmedzeným počtom účastníkov z hľadiska dodržania pandemických opatrení sa podarilo realizovať pre seniorky mesta Prievidza, členky združenia Ars pro femina v priestoroch ich tvorivého ateliéru v Centre voľného času v Prievidzi aj vďaka dotácii, ktorou prispelo Ministerstvo kultúry SR združeniu K-2000 v rámci projektu MÚZY NESTARNÚ II.

Členky združenia Ars pro femina ďakujú i mestu Prievidza za pridelenie finančnej dotácie vo výške 1500 € na realizáciu celoročného projektu SENIORART V. Počas mesiacov september – november 2021 aj  vďaka tomuto projektu pokračovala séria tvorivých dielní práce so  šúpolím a slamou, modelovania z hliny, studeného porcelánu, polymérovej hmoty FIMO, či  s využitím textilnej techniky macramé a quillingu. Tvorivé dielne viedli nielen externé lektorky, akými boli Vladka Teslíková, Gabriela Drobcová a Zuzana Talárová ale aj samotné členky združenia – Mgr. Amália Lomnická, Alžbeta Mazancová, Dagmar Oremusová a Zlatica Hvojníková. Tvorivé dielne významne prispeli nielen k získavaniu praktických zručností a posilneniu komunitného života seniorov – pre účastníkov dielní boli predovšetkým výtvarnou terapiou.

Vstup do fotogalérie
21.11.2021
oddel

POĎAKOVANIE MESTU PRIEVIDZA ZA POSKYTNUTIE DOTÁCIE

Občianske združenie K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 500€, ktorá umožnila i v čase pandémie realizovať on-line prezentácie publikácie OBYVATELIA HORNEJ NITRY V ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI VO FRANCÚZSKU POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY o vybraných obciach regiónu.

21.11.2021
oddel

9. VÝTVARNÁ PRIEVIDZA - nový ročník v nových priestoroch

Prezentácia prievidzských výtvarníkov našla nové dôstojné podmienky v rekonštruovaných priestoroch Meštianskeho domu na Námestí slobody. Kontinuálne tak nadviazala na deväť úspešných ročnikov realizovaných do roku 2019 v Art galérii mestav bývalom kine Baník. Menšími kolekciami výtvarných diel sa do nej zapojilo 17 výtvarníkov – ani ročná prestávka tak nespôsobila úbytok záujmu o ňu. Projekt tohtoročnej Výtvarnej Prievidze obsahoval okrem výstavy z aktuálnej tvorby prievidzských výtvarníkov ďalšie dve zaujímavé aktivity v samostatnom výstavnom priestore našli miesto diela 8-ich významných prievidzských výtvarných umelcov in memoriam, získané z ich pozostalosti vďaka ústretovosti ich potomkov, ochrancov a zberateľov, časť ktorých bola i osobne prítomná na vernisáži. Príznačný názov – Stopa času – niesla i virtuálna prezentácia krátkych medailónov o ich živote a tvorbe. Autori – A. Lomnická a M. Kormaňák – ju pripravili s cieľom pripomenúť Prievidžanom významné osobnosti výtvarnej histórie ich mesta i Slovenska. Podstatná časť vystavených diel bude následne i predmetom akvizícií pre stálu expozíciu mestskej galérie.

Občianske združenie K-2000, ako hlavný organizátor širšieho komplexu aktivít tohtoročnej Výtvarnej Prievidze vyslovuje POĎAKOVANIE Fondu na podporu umeniav Bratislave a  Mestu Prievidza, ktoré na jeho realizáciu prispeli dotáciami vo výške 2000 €.

Vstup do fotogalérie
21.11.2021
oddel

STOPA ČASU

Virtuálna prezentácia tvorby výtvarných umelcov Prievidze in memoriam.

Súčasťou programu vernisáže výstavy 9. Výtvarná Prievidza ktorá sa konala vo štvrtok, 4. novembra 2021 v priestoroch Meštianskeho domu bola i virtuálna prezentácia krátkych medailónov o tvorbe významných, už nežijúcich, výtvarných umelcov mesta. Ponúkame Vám jej zhliadnutie.

7.11.2021
oddel

Bojovali v cudzej krajine

K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, obec Liešťany, obec Valaská Belá a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Valaská Belá vás srdečne pozývajú na prezentáciu publikácie Obyvatelia hornej Nitry v československom odboji vo Francúzsku počas druhej svetovej vojny.

Súčasťou jedinečnej publikácie mapujúcej dôležitú udalosť regiónu hornej Nitry od autorov Mgr. Amálie Lomnickej a Mgr. Martina Vitka sú zoznamy účastníkov odboja z obcí Liešťany a Valaská Belá, vojakov československej armády vo Francúzsku, fotografické a archívne dokumenty.

Program podporilo mesto Prievidza.

Bojnice časť Dubnica a odboj vo Francúzsku

30. 10.2021

Liešťany a odboj vo Francúzsku

Valaská Belá a odboj vo Francúzsku

22. 10.2021
oddel

9. VÝTVARNÁ PRIEVIDZA

Kolektívna výstava prievidzských výtvarníkov - 9. VÝTVARNÁ PRIEVIDZA - nadväzuje na sériu ôsmich ročníkov tejto výstavy, ktoré sa pravidelne konali v priestoroch Art galérie kina Baník v Prievidzi od roku 2012 do roku 2019. Po ročnej prestávke zapríčinenej pandémiou a ukončením aktivít združenia Art Point v uvedených priestoroch sa prípravy výstavy ujalo K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi. Výstava, ktorá predstaví aktuálnu tvorbu súčasných prievidzských výtvarníkov, sa po prvýkrát uskutoční v zrekonštruovaných priestoroch Meštianskeho domu v Prievidzi. Jej súčasťou bude v rámci osobitnej aktivity STOPA ČASU - živá i virtuálna prezentácia kolekcie diel z pozostalosti dnes už nežijúcich významných výtvarníkov mesta – Imricha Vysočana, Jozefa Fedoru, Ľudovíta a Magdalény Štrompachovcov, Vladimíra Vestenického, Pavla Bleya, Vojtecha Petrovicsa a Alojza Petráša. Bude to akési nahliadnutie do pripravovanej stálej expozície mestskej galérie v týchto priestoroch.

Vernisáž výstavy: 4. november o 16.00, Meštiansky dom – Námestie Slobody v Prievidzi

Výstava bude sprístupnená pre návštevníkov v režime OTP, v utorok – piatok, od 14.00 do 17.00 h a potrvá do 20. dec. 2021.

Konanie výstavy z verejných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia a Mesto Prievidza


Príloha - Plagát

20.10.2021
oddel

Poďakovanie mestu Prievidza

Občianske združenie K-2000 ďakuje Mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 2000€, ktorou mohlo prispieť na realizáciu hudobného festivalu DUBŠTOK, konaného 14. augusta v rámci podujatia Prievidzské hody 2021.

Dubštok Dubštok Dubštok

18.9.2021
oddel

"STRE3T PD" PO TRETÍ RAZ VPRIEVIDZI

Tretí ročník multižánrového festivalu Prievidžanov pre Prievidžanov sa po covid odmlke opäť vracia do centra mesta - na prievidzské Námestie Slobody. v piatok a v sobotu sa môžete tešiť na koncerty, tanec, folklór, workshopy, divadlo pre deti a ďalšie aktivity talentovaných umelcov hornej Nitry.

STRE3T PD 2021

Stre3t PD
Multižánrový festival na Námestí slobody v Prievidzi
3. – 4. september 2021

PROGRAM:
Piatok 3. 9. 2021
17:30 - FS Senior Vtáčnik / folklór
18:00 - BUFET / alternatívny rock
19:00 - Music Centrum / koncert mladých
20:00 - ONLINE rozhovor s Danom Hevierom
21:00 - Metal Heart / film Agnes Dimun
PERFORMED / thrash metal
22:00 - TK Fantastic-Elko / tanec vo fontáne
22:30 - Bedňa / hudobný stand up v Greenboxe
23:00 - DJ Caggy /retro party
24:00 - Funky Emotions / koncert

Sobota 4. 9. 2021
9:30 - Radka Križanová a Roman Mečiar / koncert v Greenboxe
9:30 - Vráťme sa dopredu / Výtvarný workshop - akad. arch. Rastislav Nemec
DVAJA TRUBADÚRI / Art point teatro
10:30 - o červenovlasom princovi /divadlo pre deti
11:30 - Hrnček var / divadlo pre deti

Sprievodné podujatia / prezentácie:
9:30 - LK Epirus / lukostreľba
SZOPK / Vtáky v meste, Včely v meste


Príloha - Plagát

19.8.2021 (28.8.2021)
oddel

Reprezentácia na svetovom festivale

Divadlo "A" a Divadlo SHANTI, o.z. - ochotnícky divadelný súbor s viac ako 65. ročnou tradíciou.

Miser

Reprezentácia mesta Prievidza a Slovenska na jedinečnom Svetovom festivale amatérskeho divadla Mondial du Theatre 2021 v Monaku (15.-22.8.2021). Festival sa koná iba každé 4 roky a súbory sú výberom z toho najlepšieho z celého sveta!


Príloha - Plagát

16.8.2021
oddel

Festival DUBŠTOK

Občianske združenie K-2000 je v tomto roku jedným zo spoluorganizátorov bohatého programu Prievidzských hodov, konaných počas víkendu, v dňoch 14. a 15. augusta 2021. Do rámca tohto tradičného dvojdňového podujatia prispieva FESTIVALOM DUBŠTOK, ktorý v podvečerných a večerných hodinách prvého hodového dňa prinesie rozmanitosť hudobných žánrov. Program pripravil jeho dlhoročný dramaturg a organizátor Peter Šulaj.


Príloha - Plagát

12.8.2021
oddel

ROBOTA, ROBOTA, na CELÝ DEŇ ŤA MÁM ...

od 18. júna 2021 on-line na webe organizátorov

16.6.2021
oddel

HANDRI, KOŽKI, ŽELEZÁ ...

Keď zďaleka bolo počuť prenikavý zvuk píšťalky, bol to neklamný znak príchodu „handráľa“, ako sa zvyklo na hornej Nitre hovoriť. Ba nejedna gazdiná poznala toho svojho handrára, aj  podľa charakteristickej piesne, čo hral, či  podľa melodického pokriku. To už so  starými obnosenými textíliami prichádzali že ny, aby ich vymenili za potrebný riad do domácnosti či  za predmety používané pri gazdovaní alebo za drobnosti pre potešenie detí alebo len „za taľafatky, často zbytočné“. Radosť však sprevádzala takéto stretnutia, lebo handrár prinášal aj  novinky a zvesti, o tom, čo sa kde udialo.
aj  o tom hovorí náučno-umelecký program HANDRI, KOŽKI, ŽELEZÁ ..., ktorý v rámci projektu z mozaiky tradičnej ľudovej kultúry hornej Nitry pripravili K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Občianske združenie Handrári, Obec Kamenec pod Vtáčnikom. Hlavným zámerom projektu je prostredníctvom pamätníkov i zachovaných muzeálií predstaviť tradície handrárstva v obci Kamenec pod Vtáčnikom a upozorniť na osobitný fenomén – handrársku píšťalku.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Termín: so bota 15. mája 2021, od 16.00 h
Miesto: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
od 16. mája 2021 on-line na webe organizátorov

7.5.2021
oddel

DARUJTE 2% VAŠICH DANÍ na KULTÚRU A UMENIE HORNEJ NITRY

Vážení členovia a priaznivci kultúry a umenia hornej Nitry

K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry, každoročne získava prostriedky z podielu dane z príjmu v prospech kultúrnych a umeleckých aktivít na hornej Nitre, ktoré realizuje v spolupráci so  svojimi kolektívnymi a individuálnymi členmi. Spolu s prostriedkami z dotácií Fondu na podporu umenia, či  Ministerstva kultúry ide o jeden z najvýznamnejších finančných zdrojov na jeho či nnosť. Združenie ako registrovaný prijímateľ podielu dane z príjmu za rok 2020 bude rešpektovať vôľu darcov poukázať adresne svoj podiel dane konkrétnemu kolektívnemu členovi, resp. na konkrétnu aktivitu. V prílohe Vám posielame propagačný leták, ktorý Vám podstatnú časť týchto aktivít približuje. Zároveň prikladáme tlačivá s údajmi združenia, potrebné k poukázaniu podielu dane - Vyhlásenie, Potvrdenie a Návratku kvôli identifikácii adresne poukázaných prostriedkov.

Želáme veľa úspechov našim členom v hľadaní darcov a priaznivcom, ktorých naša výzva oslovila, vopred ďakujeme za poukázanie podielu.

S pozdravom

Mgr. Amália Lomnická, predsedníčka rady združenia K-2000

26.2.2021
oddel
oddel

Rok 2020


KOLEDY HORNEJ NITRY – záznam z vystúpenia

Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca Brusna už po mnoho rokov prináša svojim priaznivcom program tradičných vianočných piesní – kolied. Väčšina z nich pochádza zo zborníka Gašpara Drozda, rodáka z ich obce – učiteľa, organistu, všestranného vzdelanca. Keďže v tomto roku im pandémia koronavírusu znemožnila živý koncert, živé stretnutia s publikom, rozhodli sme sa priniesť Vám záznam z ich vystúpenia realizovaného v spolupráci s KaSS v Prievidzi. V týchto zložitých časoch, keď sú seniori najohrozenejšou skupinou obyvateľstva, ho v rámci projektu MÚZY NESTARNÚ, podporeného MK SR venujú seniori z Hájička osobitne ostatným seniorom hornej Nitry. Tým, ktorí si ešte z detstva pamätajú čarovný čas vianočného koledovania.

17.12.2020
oddel

MÚZY NESTARNÚ – výber z programu pre seniorov

V tomto čase vrcholiaceho adventu Vám prostredníctvom videozáznamu prinášame aj krátky program vianočných vinšov v podaní senioriek – členiek združenia ARS PRO FEMINA a scénku NA PRIEVIDZSKOM RÍNKU od seniorov folklórno-divadeného súboru KOŠOVAN z Kanianky. Ide o výber z rozsiahlejšieho programu pripravovaného pre ich rovesníkov – seniorov - v rámci projektu MÚZY NESTARNÚ.

17.12.2020
oddel

MOZAIKA ŽIVOTA - Virtuálna prehliadka

Vážení priatelia,

ponúkame Vám na virtuálnu prehliadku výstavy členiek združenia ARS PRO FEMINA: MOZAIKA ŽIVOTA. Výstava je osobitnou aktivitou projektu združenia K-2000 MÚZY NESTARNÚ, realizovaného pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Prajeme príjemný umelecký zážitok

Mgr. Amália Lomnická, kurátorka výstavy

 

16.12.2020
oddel

MÚZY NESTARNÚ - projekt podporený MK SR

Občianske združenie K-2000 realizuje tomto roku projekt podporený MK SR z programu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Podstatou projektu je prinášať tvorivé stimuly a uplatnenie kreativity seniorom formou výtvarnej terapie, dramatoterapie – seniorského divadla a muzikoterapie. Pri uplatňovaní týchto foriem kultúrnej terapie úzko spolupracuje so združením ARS PRO FEMINA, zoskupujúcim ženy seniorky a folklórnymi skupinami KOŠOVAN z Kanianky a HÁJIČEK z Chrenovca- Brusna, s prevahou členov v seniorskom veku. Keďže uskutočňovanie výtvarných dielní pre ženy a programov s využitím divadla, hudby a spevu narušila pandémia, umožnilo nám MK SR ich realizáciu formou power-pointových prezentácií a videodokumentov.

Postupne Vám na našej stránke v takejto forme do konca roku prinesieme jednotlivé výstupy z tohto projektu. Začíname power-pointovými prezentáciami technologických postupov vybraných výtvarných technik pre seniorov. Časť z nich je osobitne vhodná v tomto predvianočnom čase.

  • 1. LAVÍROVANÁ KRESBA
  • 2. TVORBA ZO STUDENÉHO PORCELÁNU
  • 3. DISPERZNÁ TEMPERA
  • 4. TVORBA OZDÔB Z QUILLINGU


Mgr. Amália Lomnická, koordinátorka projektu

 

07.12.2020
oddel

TVORIVÝ ATELIÉR SENIORART III - POĎAKOVANIE MESTU PRIEVIDZA

Občianske združenie ARS PRO FEMINA ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 1500 € na realizáciu výtvarnej terapie a dramatoterapie.

V tvorivom ateliéri Seniorart, zriadenom v CVČ Spektrum, sa napriek pandémii podarilo realizovať pre ženy – seniorky kompletné cykly košíkárstva – pletenia z pedigu a šitej čipky. Divadelná skupina seniorského divadla v rámci svojich stretnutí pripravila inscenácie vybraných poviedok a program vianočných vinšov pre klientov Zariadenia pre seniorov, realizovaný formou videodokumentu. Členky združenia sa v čase sprísnených pandemických opatrení na základe lektorských pokynov sprostredkovaných elektronicky, venovali individuálnej tvorivej činnosti v domácich podmienkach. Vďaka poskytnutému materiálu a pomôckam pripravili až 200 vlastnoručne vyrobených darčekov, vyhotovených technikami paličkovanej a šitej čipky, vyšívania, košíkárstva, quillingu, studeného porcelánu, dekupáže a ďalších dekoratívnych techník. Darčeky v závere roka odovzdali Zariadeniu pre seniorov v Prievidzi. Súčasťou uvedenej tvorivej činnosti bolo i vyhotovenie 7 – ich obrazov pre umiestnenie v interiéri uvedeného zariadenía. - Fotogaléria

06.12.2020
oddel

Na prievidzskom rínku

K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry, sekcia muzeálnych činností a pamiatok a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi vás v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pozýva na podujatie Na prievidzskom rínku.

V sobotu 26. septembra 2020 od 10. do 16. hodiny v priestoroch múzea na Košovskej ceste 9 v Prievidzi môžete navštíviť prezentáciu dokladov z dielní hornonitrianskych remeselníckych majstrov, ukážky tradičných výrobných postupov i vystúpenie Folklórnej skupiny Košovan.

Podujatie sa koná v rámci projektu Z klenotnice hornej Nitry s príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

24.09.2020
oddel

Hornonitrianske dobroty - pozvánka

Všetci záujemcovia o ľudové obrady, kulinárske špeciality či folklór a vôbec tradície regiónu hornej Nitry dostanú plné priehrštie poznatkov, ale aj vôní, chutí i piesní a hudby na podujatí Hornonitrianske dobroty. Jubilejný desiaty ročník dostal názov Na Vianoce štedro a tým organizátori predznačili hlavnú tému. Multimediálny program ponúkne nahliadnutie do tradičných vianočných obradov hornej Nitry, predostrie prezentáciu kulinárskych vianočných špecialít a to všetko okorení vystúpenie členov Folklórnej skupiny Košovan z Kanianky pod vedením Viliama Kurbela a Folklórnej skupiny Hájiček z Chrenovca-Brusna pod vedením Ing. Emila Trgiňu.

V nedeľu 6. septembra 2020 o 15.00 hodine pozývajú organizátori – K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry, sekcia muzeálnych činností a pamiatok, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Dom kultúry v Kanianke i Dozorný výbor COOP Jednota Kanianka - vás všetkých do Domu kultúry v Kanianke.

 
25.08.2020
oddel

POSIEDKY NAD REMESLOM - textilné techniky

Vážení záujemcovia o tradičné remeslá,

Občianske združenie K-2000 v spolupráci so združením ARS PRO FEMINA a Hornonitrianskym múzeom v Prievidza pokračuje v druhom polroku 2020, v mesiacoch september - október vzdelávacím cyklom POSIEDKY NAD REMESLOM, venovaným tradičným textilným technikám šitej čipky a sieťovania. Úvodná prednáška k cyklu s týmto zameraním sa uskutoční v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi 10.8.2020 o 15.00 h. Pokračovať bude praktickými tvorivými dielňami v priestoroch tvorivého ateliéru SeniorArt v CVČ Spektrum v Prievidzi, vždy vo štvrtok od 15.00 do 18.00 h v termínoch: 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10. a 22.10.2020.

Účastnícky poplatok: 10 € pre členov združení K-2000 a ARS PRO FEMINA, 20 € pre ostatných záujemcov, možno uhradiť na prvom stretnutí - 10.9.2020 v HNM Prievidza. V poplatku sú zahrnuté náklady na pomôcky a materiál.

Prihlášky zasielajte na: zdruzenie.k2000@gmail.com, alebo svoju účasť potvrďte na č. tel.: +421910911063, najneskôr do 30.8.2020.

 
04.08.2020
oddel

KULTÚRA 2019

Pozývame Vás na slávnostný večer spojený s oceňovaním kultúrnoosvetových pracovníkov a aktivistov kultúry hornej Nitry, ktorý sa uskutoční v piatok 14. februára o 17.00 h v Dome kultúry v Prievidzi. Združenie K-2000 je jedným z vyhlasovateľov ocenení.

 
11.02.2020
oddel

POSIEDKY NAD REMESLOM

Občianske združenie K-2000 realizuje v tomto roku projekt zameraný na tradičnú živú kultúru a remeslá. V rámci neho sa už uskutočnilo tradičné podujatie „Pocta Gašparovi Drozdovi“ v Chrenovci-Brusne. Projekt pokračuje vzdelávacím cyklom POSIEDKY NAD REMESLOM, venovaným košíkárstvu, tradičným textilným technikám (šitá čipka, pravnianska sieť), slamienkarstvu a šupoliarstvu. Kurz košíkárstva - pletenia z pedigu - započne odbornou prednáškou a prezentáciou v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi 13. 2. 2020 o 15.00 h. Pokračovať bude praktickými tvorivými dielňami v priestoroch tvorivého ateliéru SeniorArt v CVČ Spektrum v Prievidzi.

Účastnícky poplatok: 10 € pre členov združení K-2000 a ARS PRO FEMINA, 20 € pre ostatných záujemcov, možno uhradiť na prvom stretnutí. V poplatku sú zahrnuté náklady na pomôcky a materiál.

Prihlášky: zdruzenie.k2000@gmail.com, tel.: 0917448620

 
28.01.2020
oddel

POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI – pozvánka

Počas uplynulého mesiaca prebiehali vo viacerých mestách a obciach Slovenska adventné vystúpenia v rámci 29. ročníka ekumenického festivalu DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA. Stalo sa tradíciou, že záverečné vystúpenia tohto podujatia sa konajú v regióne Horná Nitra. Pripomíname si týmto podujatím významnú osobnosť našich dejín - Gašpara Drozda - učiteľa, organistu, záhradkára, včelára, národovca a autora zbierky chrámových piesní, ktorý sa narodil pred 215. rokmi. Program POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI sa uskutoční v nedeľu 5. januára 2020 o 13.30 h pri pamätníku Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne. Vo voľnej prírode tu odznejú skladby, ktoré sa zachovali v zbierke ním zapísaných chrámových pastorel v ľudovom podaní folklórnej skupiny Hájiček, Detského folklórneho súboru Malý Hájiček a sólistky Emky Lenhartovej. Pozývame Vás uctiť si pamiatku tejto osobnosti, zároveň si vypočuť ľudové pastorely, ktoré sa spievali v chrenovskom kostole pred dvoma storočiami. Spoločne si zaspomíname na uplynulých 28 ročníkov festivalu DKKS a aj na vznik piesne Daj Boh šťastia tejto zemi, ktorá sa stala za tú dobu jednou z najspievanejšich piesní v predvianočnom a vianočnom období na Slovensku.

Podujatie sa koná s podporou Fondu na podporu umenia.

 
03.01.2020
oddel
oddel

Rok 2019


pf2020

Všetkým kolektívnym a individuálnym členom, organizátorom, účastníkom a priaznivcom kultúrnych podujatí združenia K-2000 želáme nádherné, pokojné a radostné Vianoce 2019.

Tešíme sa na poluprácu v roku 2020, v ktorom naše združenie bude zároveň písať už okrúhly 20. ročník svojej existencie. Budeme radi, ak nám i naďalej zachováte svoju priazeň.


oddel

PUBLIKÁCIA O ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI VO FRANCÚZSKU
- poďakovanie Mestu Prievidza za podporu jej vydania.

Občianske združenie K-2000 v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi prezentovalo v piatok 22. nov. 2019 v jeho priestoroch publikáciu OBYVATELIA HORNEJ NITRY v ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI vo FRANCÚZSKU POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY.
V jej úvodných kapitolách autori - Amália lomnická a Martin Vitko - mapujú historický a vojensko-politický kontext účasti obyvateľov hornej Nitry na tomto odboji.
Francúzsko ako svetová veľmoc totiž napomáhalo konštituovaniu Československa po prvej svetovej vojne a v medzivojnovom období bolo jeho najvýznamnejším spojencom.
Na základe vzájomne výhodných zmlúv o vysťahovalectve a prisťahovalectve do Francúzska putovali tisícky Čechoslovákov (Slovákov vo väčšej miere ako Čechov) za prácou. Na sklonku 30.rokov ich tu zastihla druhá svetová vojna a všetci bojaschopní muži nastupovali, na základe mobilizácie do tvoriacej sa československej armády vo Francúzsku.
Časť z nich sa priamo zúčastnila bojov proti nemeckým okupantom na francúzskom území v júni 1940.
Publikácia na základe archívnych dokumentov prináša menný zoznam príslušníkov tejto armády pochádzajúcich z hornej Nitry a v záverečných kapitolách popisuje i osudy a príbehy viacerých z nich.
Hornonitrianskej verejnosti tak približuje menej známu kapitolu tzv. západného odboja, ktorá bol v čase totality programovo bagatelizovaný.
Prezentácia v múzeu sa uskutočnila formou originálneho programu, súčasťou ktorého boli nielen vystúpenia autorov, ale i inscenované spomienky, čítanie úryvkov z knihy, projekcia archívnych dokumentov, dobové francúzske šansóny a vystúpenie FSk Hájiček z Chrenovca-Brusna.
Publikáciu uviedli do života potomkovia priamych účastníkov odboja, ktorí do nej poskytli autentické spomienky na svojich predkov.
Vydanie publikácie podporilo mesto Prievidza vo výške 500€, i ďalší prispievatelia - Nadácia Bane pre zdravie, kultúru a šport regiónu, Oblastný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi a obce Opatovce nad Nitrou a Lehota pod Vtáčnikom.

24.11.2019
oddel

Dedinské driapačky

30. november 2019, 17:00
Kultúrno-spoločenská miestnosť Obecného úradu, Nedožery-Brezany

K-2000, Miestny odbor Matice slovenskej a Obec Nedožery-Brezany Vás pozývajú na Dedinské driapačky, ktoré sa uskutočnia 30. novembra 2019 o 17:00 h v Kultúrno-spoločenskej miestnosti Obecného úradu v Nedožeroch-Brezanoch.

Nechajte sa na Ondreja zlákať tajomnou atmosférou bosoráckych nocí na dedine a príďte na driapačky do Nedožier-Brezian. po krátkej scénke miestnych ochotníčok si môžete vyskúšať domáce zimné práce ako driapanie peria, rozbíjanie orechov či viazanie masteničiek. Slobodné dievky môžu vyskúšať aj odlievanie vosku cez kľúč a zistiť tak povolanie svojho nastávajúceho.

Na zahnanie hladu budeme podávať melencovú polievku, domáce šišky a poplanúchy. Ak neviete čo to môže byť, príďte ochutnať. O uhasenie smädu je taktiež postarané. Nebude chýbať ani tombola s lákavými cenami.

Večerom nás bude sprevádzať ľudová hudba Braňa Jakubisa.
Konzumné 3€, v cene je melencová polievka a niečo na zahriatie.

Všetci ste srdečne vítaní!

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom projektu. Podujatie sa koná v rámci projektu z mozaiky tradičnej kultúry hornej Nitry.

Kľúčové slová - dedinské driapačky, driapačky, páračky, stridžie dni, bosorácke noci, lucia, nedožery-brezany, katarína, katarínska zábava, na ondreja,

Kontakt
Mgr. Bibiána Krpelanová
maticanb@gmail.com
+421910 138 346

FB udalosť
https://www.facebook.com/events/682691222212769/

11.11.2019
oddel

OJ, PRJE MOJE, PRJE ...
program k 40. výročiu založenia FSk HÁJIČEK CRENOVEC - BRUSNO

Občianske združenie K-2000 v spolupráci s Folklórnou skupinou Hájiček Chrenovec-Brusno a obcami Chrenovec-Brusno a Lipník, uskutoční v nedeľu 27.októbra 2019 o 14.00 h tematický program ukážok z jej činnosti, v ktorom budú dominovať pastierske zvyky a piesne handlovskej doliny. Program uvedie pri príležitosti 40. výročia svojho založenia. Okrem členov skupiny v programe vystúpi i Detský folklórny súbor Malý Hájiček Chrenovec-Brusno a s výrobkami a ukážkami z tvorby pastierskeho a salašníckeho riadu sa predstavia známi ľudoví majstri Michal Ondrejovič a Ján Procner.
Program sa koná v rámci širšieho projektu z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY, podporeného Fondom na podporu umenia.

18.10.2019
oddel

Občianske združenie K-2000, Obec Horné Vestenice a Hornonitrianske múzeum pozývajú všetkých priaznivcov tradičnej kultúry na tematický program a sprievodnú výstavu pod názvom

KTO NASADÍ MLADÝCH STROMKOV – slávu máva od potomkov...

Program bude zameraný na bohaté ovocinárske a vinohradnícke tradície obce Horné Vestenice a vestenickej doliny, ich odraz v piesňach, zvykosloví a ľudovej slovesnosti. V programe vystúpi miestna spevácka skupina Poniklec, folklórna skupina Boršina z Nitrianskych Sučian a viacerí jednotlivci. Súčasťou podujatia bude i muzeálna expozícia archívnych dokumentov, tradičných nástrojov, pomôcok, zariadení, ktoré kedysi naši predkovia používali pri sadení, pestovaní, oberaní i spracovávaní ovocia.

Uvedené aktivity sú súčasťou širšieho projektu z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY podporeného Fondom na podporu umenia.

 
26.9.2019
oddel

Občianske združenie K-2000

je realizátorom širšieho projektu vzdelávacích aktivít pod názvom ŠKOLA MAJSTROV.
Projekt spája tri vzdelávacie aktivity združenia, cieľom ktorých je odovzdávanie základov majstrovstva v oblasti výtvarného umenia a dvoch vybraných remesiel pod lektorským vedením skúsených majstrov a odborníkov. Osobitným cieľom projektu je v oblasti remesiel zachovanie a rozšírenie daných typov remesiel na hornej Nitre a v oblasti výtvarného umenia poskytnutie systematických poznatkov a zručností v kresbe a maľbe amatérskym tvorcom. po úspešnom zavŕšení cyklu ŠKOLA PALIČKOVANEJ ČIPKY a cyklu ŠKOLA KRESBY a MAĽBY, ktorá bude v najbližších dňoch zavŕšená výtvarným plenérom, pripravujeme vzdelávací cyklus ŠKOLA MAĽBY na SKLE. Najnovší cyklus bude formou tvorivých dielní realizovaný počnúc 10. okt. 2019, vždy vo štvrtok od 15.00 h. v priestoroch tvorivého ateliéru SeniorArt v Centre voľného času v Prievidzi. Lektorsky ho bude viesť majsterka ľudovej umeleckej výroby Ľubica Maliariková.

Pozývame naň všetkých záujemcov o tradičnú ľudovú tvorbu, neprofesionálnych výtvarníkov a seniorov v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Účastnícky poplatok na 1 dielňu – 2 €

 
26.9.2019
oddel

KOMPAS PRE MOZOG

Diskusné fórum je súčasťou rovnomenného projektu, cieľom ktorého je vyvrátiť predsudky, že proti duševnému úpadku v pokročilom veku sa nedá nič robiť. Poskytnúť organizáciám venujúcim sa seniorom informácie o možnostiach a spôsoboch, ako udržiavať a rozvíjať rozumové dispozície aj vo vyššom veku. Vytvoriť u jeho účastníkov potrebu starať sa o svoju pamäť, budovať návyky na pravidelnú aktivizáciu a stimuláciu mozgu, cvičiť mentálne schopnosti a vytvárať tak podmienky pre jeho dobré fungovanie. Prispieť tak k nezávislosti seniorov v každodennom živote, ich zdravému sebavedomiu, schopnosti prijímať nové poznatky i široké spektrum kultúrnych podnetov. Diskusné fórum bude špecificky zamerané na prevenciu degeneratívnych a cievnych ochorení mozgu, význam a spôsob správneho prístupu k postihnutým osobám, vrátane podpory opatrovateľskému zázemiu postihnutých.

Hlavný organizátor: Občianske združenie K-2000
Spoluorganizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach a Jednota dôchodcov na Slovensku, Prievidza

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 
30.8.2019
oddel

STRE(E)T PD

Pozývame všetkých Prievidžanov na STRE(E)T PD, 2. ročník multižánrového festivalu, ktorý sa koná v piatok 21. a v sobotu 22. júna 2019 na Námestí slobody v Prievidzi. V bohatom programe festivalu nechýba hudba, spev, tanec, poézia, film, výtvarná tvorba, talkshow s prievidzskou rodáčkou Marcelou Laiferovou, divadlo a ďalšie tvorivé aktivity pre deti, i dobré jedlo.
Tešíme sa na Vašu účasť.
 

7.6.2019
oddel

Fúzie 2019 kultúrnovzdelávacie aktivity

Nekomerčný hudobno-vzdelávací projekt zameraný na hudobné žánre, ktoré v sebe nesú znamenie fúzie hudobných kultúr (jazz, blues, world music ...). Stretnú sa na nich priaznivci uvedených žánrov a zároveň poskytne priestor pre konfrontáciu hudobníkov a hudobných pedagógov zo Slovenska i zo zahraničia. Hlavnými aktivitami projektu budú vokálne a inštrumentálne workshopy, celoslovenská prehliadka big-bandových súborov ZUŠ, motivačno-popularizačný koncert profesionálnych umelcov a výchovný koncert. Spoluorganizátormi projektu sú ZUŠ L. Stančeka, Art Point v kine Baník, Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Hlavným dramaturgom projektu je Mgr. Peter Krško, jeho garantom známy jazzový hudobník, saxofonista, hudobný pedagóg, publicista a autor hudobno-popularizačného projektu Príbehy jazzu, Martin Uherek.

Miesto konania: Dom kultúry, Art point kino Baník, ZUŠ Prievidza
Termín: 15.5., 17.5.2019
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

 

23.4.2019
oddel

„Fúzie, festival nielen o jazze“

aj počas svojho 11. ročníka prinesie nekomerčné, menšinové hudobné žánre - jazz, blues, world music ...- do regiónu hornej Nitry. Festival bude osobitne zameraný na vzájomné fúzie, prieniky týchto žánrov a hudobných kultúr. Cieľom projektu je vytvoriť priestor na konfrontáciu slovenských hudobníkov, reprezentantov týchto žánrov, so špičkovými európskymi hudobníkmi. Paralelne s festivalom bude prebiehať projekt „Fúzie hudobných kultúr – edukačné aktivity“, obsahom ktorého budú vokálny a inštrumentálne workshopy a prehliadka bigbandových súborov ZUŠ. Hlavným organizátorom festivalu je združenie K-2000, spoluorganizátormi – ZUŠ L. Stančeka, Art kino Baník a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi.
 

23.4.2019
oddel

ŠKOLA KRESBY a MAĽBY

Občianske združenie K-2000, sekcia kultúry a osvety, pozýva neprofesionálnych výtvarníkov – záujemcov o základné žánre a techniky kresby a maľby - na vzdelávací cyklus ŠKOLA KRESBY a MAĽBY. Úvodné stretnutie sa uskutoční v sobotu, 27. apríla 2019 od 9.00 h., v ZŠ S. Chalupku v Prievidzi (pavilón Súkromnej strednej odbornej školy – výtvarná učebňa na poschodí), ďalšie stretnutia vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 h. Cyklus obsahuje 10 školení a jeden trojdňový výtvarný plenér, konaných v mesiacoch apríl – júl 2019. Uskutoční sa pod odborným vedením Mgr. Miriam Kasperkevičovej, vybrané školenia bude viesť i výtvarný pedagóg Jozef Jelenák. Vstupný účastnícky poplatok vo výške 20 €,- môžete uhradiť na prvom stretnutí.
Cyklus je súčasťou projektu ŠKOLA MAJSTROV, podporeného Fondom na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu..
 

16.4.2019
oddel

KULTÚRA 2018 - ocenenia

V piatok 15. februára sa v Dome kultúry v Prievidzi uskutočnil  už 18. ročník slávnostného večera spojeného s oceňovaním najúspešnejších a dlhodobo aktívnych inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúry na hornej Nitre a strednom Ponitrí. Prehľad o jednotlivých typoch ocenení a subjektov, ktoré boli nimi poctení, nájdete v priloženom bulletine.
 

25.2.2019
oddel

KULTÚRA 2018

V mene jedného zo spoluorganizátorov podujatia - združenia K-2000 - pozývame všetkých svojich členov, priaznivcov a podporovateľov kultúry hornej Nitry a stredného Ponitria na tradičný slávnostný večer „KULTÚRA 2018“, ktorý sa uskutoční v Dome kultúry v Prievidzi v piatok 15. februára 2019 o 17.00. Počas neho si pripomenieme najpozoruhodnejšie tvorivé počiny v oblasti kultúry a umenia v našom regióne. Poďakujeme a oceníme inštitúcie, kolektívy a jednotlivcov, ktoré sa rôznymi spôsobmi podieľali na zachovávaní a zveľaďovaní kultúrneho dedičstva hornej Nitry. Pripomenieme dlhoročnú kultúrno-osvetovú, múzejnú a knižnično-informačnú činnosť tých, ktorí počas minulého roku ako jubilanti bilancovali svoju činnosť, alebo nás úspešne reprezentovali doma i v zahraničí.
Časť najúspešnejších kolektívov a jednotlivcov sa Vám predstaví i v sprievodnom galaprograme.

Tešíme sa na Vašu účasť.
 

12.2.2019
oddel

Občianske združenie K-2000, sekcia kultúry a osvety, pozýva záujemcov o tradičné textilné techniky na vzdelávací cyklus ŠKOLA PALIČKOVANEJ ČIPKY. V rámci cyklu, zameraného na zvládnutie základov paličkovanej čipky, sa uskutoční 8 tvorivých dielní pod vedením Kristíny Podmanickej. Pravidelné stretnutia sa budú konať v tvorivom ateliéri SENIORART v Centre voľného času Spektrum, Novackého 14, Prievidza, vždy vo štvrtok, od 15.00 – 18.00, počnúc 14. 2. 2019. Materiál a pomôcky zabezpečuje organizátor. Cyklus v rámci projektu ŠKOLA MAJSTROV“ podporil Fond na podporu umenia.
FPÚ je hlavným partnerom projektu.
 

7.2.2019
oddel

Pozývame Vás na prezentáciu projektu VOJENSKÉ HISTORICKÉ PIESNE, ktorá sa uskutoční v Dome kultúry v Handlovej v stredu 21. novembra 2018. v programe VOJNA a PIESEŇ vystúpi Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca-Brusna. V rámci programu bude prezentovaná rovnomenná publikácia a výstava, ktoré pripravilo združenie K-2000 v spolupráci s obcou Chrenovec-Brusno a Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi.
 

oddel
Nahor